INFORMACJA

envelope image

Zgodnie z regulaminem ZTW, w związku iż 31 maja 2018 przypada dzień świąteczny informujemy, że okres ochronny na następujące gatunki ryb: sandacz, szczupak, sum ulega skróceniu o jeden dzień.

Powrót