I N F O R M A C J A

envelope image

Zarząd Zatorskiego Towarzystwa Wędkarskiego informuje iż Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ZTW odbędzie się w dniu:
9 lutego 2020 r. o godzinie 10:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Zatorze ul. Chrzanowska 6, 32-640 Zator

Powrót