I N F O R M A C J A

envelope image

Zarząd Zatorskiego Towarzystwa Wędkarskiego informuje iż Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków ZTW odbędzie się w dniu:  14 lutego 2021 r. o godzinie 10:00 w auli  Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze ul. Słowackiego 15, 32-640 Zator

Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia potrzebna jest obecność co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa, zaś w razie braku tej ilości odbywa się 30 minut później po oznaczonym terminie pierwszego, następne Walne Zgromadzenie, już bez względu na ilość obecnych i wszystkie powzięte na tym Zgromadzeniu uchwały stają się prawomocne.

Powrót