Mistrzostwa Koła W Wędkarstwie Karpiowym.

envelope image

W dniach 12-15 VIII 2021 r. na zbiorniku Tęczak odbędą się II Mistrzostwa Zatorskiego Towarzystwa Wędkarskiego w Wędkarstwie Karpiowym. Zawody będą odbywały się w formule drużynowej. Drużyna musi liczyć 2 osoby, które są członkami ZTW. Nie będzie opłaty startowej za udział w zawodach. Za miejsca 1-3 i Bigfisha przewidziane są puchary oraz bony pieniężne. Na czas trwania zawodów zbiornik będzie zamknięty dla osób nie startujących w zawodach. Zgłoszenia należy przesyłać do Robert Kajfasz tel: 511-564-053

Plan Mistrzostwa Koła w Wędkarstwie Karpiowym.

12.08.2021r.           (czwartek)

                  15:00 – 15:30      zbiórka zawodników, losowanie stanowisk                              

                   15:30 – 16:30       zajmowanie stanowisk. Sondowanie,

                   16:30 – 17:00      nęcenie

                                17:00      rozpoczęcie zawodów

15.08.2021r.           (niedziela)

                               10:00       koniec zawodów

                   10:00 – 11:00       opuszczenie stanowisk. Podsumowanie wyników

                               11:00       ogłoszenie wyników. Wręczenie nagród. Zakończenie zawodów

REGULAMIN ZAWODÓW

 1. Zawody będą rozgrywane systemem drużynowym na dwuosobowych stanowiskach, metodą rzutową, zgodnie z zasadą „złów i wypuść”.
 2. Każdy z zawodników łowi ryby na dwie wędki metodą gruntową. Wyklucza się metodę drgającej szczytówki !
 3. Dozwolone jest korzystanie maksimum z dwóch markerów (bojek) do oznaczenia łowiska na jedną drużynę.
 4. Zawody odbywają się na żywej rybie. Do klasyfikacji zaliczają się ryby: karp, amur o wadze od 3 kg wzwyż.
 5. Do klasyfikacji końcowej zalicza się wagę 5 największych ryb danej drużyny.
 6. Wyholowaną rybę trzeba niezwłocznie zważyć lub umieścić w worku karpiowym.
 7. Ważenie ryb odbywa się w obecności członka sąsiedniej drużyny, który podpisuje się na karcie połowu.
 8. Nęcenie będzie się odbywało w godz. 10:00 – 10:30  i  o godz. 18:30-19:00.
 9. Złowione ryby zaraz po zważeniu są wypuszczane do wody.
 10. Organizator wymaga od uczestników posiadania maty do odhaczania, podbieraka karpiowego, odpowiedniej ilości worków, do przechowywania złowionych ryb oraz środków odkażających dla ryb.
 11. Podczas podbierania i odhaczania ryb należy zachować szczególną ostrożność.
 12. Wędkowanie musi odbywać się w obrębie swojego stanowiska. Obszar jak i odległość wędkowania wyznacza załączona mapka i markery znajdujące się na stawie.
 13. Hol ryby musi być przeprowadzony w obrębie swojego stanowiska i wyłącznie z brzegu. Jeśli ryba zahaczy o żyłki drużyny sąsiedniej, mogą oni zgłosić (ale nie muszą) protest. W przypadku uznania protestu przez organizatora  ryba nie będzie zaliczona.
 14. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów  musi być podebrana  w czasie maksimum 10 minut po sygnale zakończenia zawodów.
 15. Jedynie zawodnicy mogą: sondować, zanęcić, holować i podbierać. Osoby towarzyszące mogą pomagać w sytuacjach nie związanych bezpośrednio z łowieniem. Np.: rozbijać namioty.
 16. W momencie opuszczenia przez drużynę stanowiska należy wyjąć z wody wszystkie zestawy. Na stanowisku musi zawsze znajdować jeden członek danego zespołu.
 17. Dozwolone są wszystkie przynęty i zanęty z wyjątkiem zwierzęcych.
 18. Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów, ustawiania przyczep kempingowych w obrębie swojego stanowiska. Wędki muszą zostać umieszczone nie dalej niż 5 metrów w jedną i drugą stronę od wbitego palika z numerkiem. Numerów stanowisk nie wolno przenosić.
 19. W przypadku nieporozumienia między drużynami należy zgłosić ten fakt organizatorowi, który spór rozstrzygnie.
 20. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może zmienić termin lub przerwać zawody, wówczas o zajętych miejscach decydować będą wyniki z chwili przerwania zawodów.
 21. Organizator nie podnosi żadnej odpowiedzialności za poniesione straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników.
 22. Obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu także po drogach gruntowych wokół zbiornika.
 23. Psy mają być w kagańcach i na uwięzi.
 24. Prosimy o załatwianie swoich potrzeb fizjologicznych w tojtojach.
 25. W czasie trwania zawodów obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00.
 26. Zwycięzcą zawodów będzie drużyna, która uzyska sumarycznie największą wagę maksymalnie 5 złowionych ryb zaliczanych do klasyfikacji.  W przypadku uzyskania przez drużyny równej ilości wagowej zwycięzcą zostanie drużyna której waga największej ryby będzie większa.
 27. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszystkich zmianach regulaminu zawodnicy zostają poinformowani.
 28. W sprawach nie ujętych w tym regulaminie rozstrzygający głos ma organizator zawodów.

Zawody mają charakter towarzyski i wszystkich obowiązują zasady koleżeństwa i Fair Play.
Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do dokładnego posprzątania stanowiska (w tym niedopałki papierosów, kapsle) i dostarczenia związanych worków w wyznaczone miejsce, oraz dostarczenie tabliczek z numerem stanowiska.

Powrót