I N F O R M A C J A

envelope image

Zarząd Zatorskiego Towarzystwa Wędkarskiego informuje iż Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków ZTW odbędzie się w dniu:

20 marca 2022 r.

o godzinie 10:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Zatorze ul. Chrzanowska 5, 32-640 Zator.

Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia potrzebna jest obecność co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa, zaś w razie braku tej ilości odbywa się 30 minut później po oznaczonym terminie pierwszego, następne Walne Zgromadzenie, już bez względu na ilość obecnych i wszystkie powzięte na tym Zgromadzeniu uchwały stają się prawomocne.

Powrót