Rodzinne zawody karpiowe.

envelope image

W dniach od 17 do 19 września na zbiorniku Tęczak odbędą się zawody karpiowe na swoich stanowiskach zbiórka uczestników 17 września o godzinie 17: 00. Zbiornik pozostaje otwarty dla osób nie biorących udziału w zawodach.

Mistrzostwa Koła W Wędkarstwie Karpiowym.

envelope image

W dniach 12-15 VIII 2021 r. na zbiorniku Tęczak odbędą się II Mistrzostwa Zatorskiego Towarzystwa Wędkarskiego w Wędkarstwie Karpiowym. Zawody będą odbywały się w formule drużynowej. Drużyna musi liczyć 2 osoby, które są członkami ZTW. Nie będzie opłaty startowej za udział w zawodach. Za miejsca 1-3 i Bigfisha przewidziane są puchary oraz bony pieniężne. Na czas trwania zawodów zbiornik będzie zamknięty dla osób nie startujących w zawodach. Zgłoszenia należy przesyłać do Robert Kajfasz tel: 511-564-053

Plan Mistrzostwa Koła w Wędkarstwie Karpiowym.

12.08.2021r.           (czwartek)

                  15:00 – 15:30      zbiórka zawodników, losowanie stanowisk                              

                   15:30 – 16:30       zajmowanie stanowisk. Sondowanie,

                   16:30 – 17:00      nęcenie

                                17:00      rozpoczęcie zawodów

15.08.2021r.           (niedziela)

                               10:00       koniec zawodów

                   10:00 – 11:00       opuszczenie stanowisk. Podsumowanie wyników

                               11:00       ogłoszenie wyników. Wręczenie nagród. Zakończenie zawodów

REGULAMIN ZAWODÓW

 1. Zawody będą rozgrywane systemem drużynowym na dwuosobowych stanowiskach, metodą rzutową, zgodnie z zasadą „złów i wypuść”.
 2. Każdy z zawodników łowi ryby na dwie wędki metodą gruntową. Wyklucza się metodę drgającej szczytówki !
 3. Dozwolone jest korzystanie maksimum z dwóch markerów (bojek) do oznaczenia łowiska na jedną drużynę.
 4. Zawody odbywają się na żywej rybie. Do klasyfikacji zaliczają się ryby: karp, amur o wadze od 3 kg wzwyż.
 5. Do klasyfikacji końcowej zalicza się wagę 5 największych ryb danej drużyny.
 6. Wyholowaną rybę trzeba niezwłocznie zważyć lub umieścić w worku karpiowym.
 7. Ważenie ryb odbywa się w obecności członka sąsiedniej drużyny, który podpisuje się na karcie połowu.
 8. Nęcenie będzie się odbywało w godz. 10:00 – 10:30  i  o godz. 18:30-19:00.
 9. Złowione ryby zaraz po zważeniu są wypuszczane do wody.
 10. Organizator wymaga od uczestników posiadania maty do odhaczania, podbieraka karpiowego, odpowiedniej ilości worków, do przechowywania złowionych ryb oraz środków odkażających dla ryb.
 11. Podczas podbierania i odhaczania ryb należy zachować szczególną ostrożność.
 12. Wędkowanie musi odbywać się w obrębie swojego stanowiska. Obszar jak i odległość wędkowania wyznacza załączona mapka i markery znajdujące się na stawie.
 13. Hol ryby musi być przeprowadzony w obrębie swojego stanowiska i wyłącznie z brzegu. Jeśli ryba zahaczy o żyłki drużyny sąsiedniej, mogą oni zgłosić (ale nie muszą) protest. W przypadku uznania protestu przez organizatora  ryba nie będzie zaliczona.
 14. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów  musi być podebrana  w czasie maksimum 10 minut po sygnale zakończenia zawodów.
 15. Jedynie zawodnicy mogą: sondować, zanęcić, holować i podbierać. Osoby towarzyszące mogą pomagać w sytuacjach nie związanych bezpośrednio z łowieniem. Np.: rozbijać namioty.
 16. W momencie opuszczenia przez drużynę stanowiska należy wyjąć z wody wszystkie zestawy. Na stanowisku musi zawsze znajdować jeden członek danego zespołu.
 17. Dozwolone są wszystkie przynęty i zanęty z wyjątkiem zwierzęcych.
 18. Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów, ustawiania przyczep kempingowych w obrębie swojego stanowiska. Wędki muszą zostać umieszczone nie dalej niż 5 metrów w jedną i drugą stronę od wbitego palika z numerkiem. Numerów stanowisk nie wolno przenosić.
 19. W przypadku nieporozumienia między drużynami należy zgłosić ten fakt organizatorowi, który spór rozstrzygnie.
 20. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może zmienić termin lub przerwać zawody, wówczas o zajętych miejscach decydować będą wyniki z chwili przerwania zawodów.
 21. Organizator nie podnosi żadnej odpowiedzialności za poniesione straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników.
 22. Obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu także po drogach gruntowych wokół zbiornika.
 23. Psy mają być w kagańcach i na uwięzi.
 24. Prosimy o załatwianie swoich potrzeb fizjologicznych w tojtojach.
 25. W czasie trwania zawodów obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00.
 26. Zwycięzcą zawodów będzie drużyna, która uzyska sumarycznie największą wagę maksymalnie 5 złowionych ryb zaliczanych do klasyfikacji.  W przypadku uzyskania przez drużyny równej ilości wagowej zwycięzcą zostanie drużyna której waga największej ryby będzie większa.
 27. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszystkich zmianach regulaminu zawodnicy zostają poinformowani.
 28. W sprawach nie ujętych w tym regulaminie rozstrzygający głos ma organizator zawodów.

Zawody mają charakter towarzyski i wszystkich obowiązują zasady koleżeństwa i Fair Play.
Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do dokładnego posprzątania stanowiska (w tym niedopałki papierosów, kapsle) i dostarczenia związanych worków w wyznaczone miejsce, oraz dostarczenie tabliczek z numerem stanowiska.

Dzień dziecka z wędką.

envelope image

27 czerwca na zbiorniku “Tęczak” w Trzebieńczycach Zatorskie Towarzystwo Wędkarskie wspólnie z Burmistrzem Miasta Zator zorganizowało zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. W imprezie wzięło udział 108 dzieci głównie zamieszkujących Dolinę Karpia, ale nie zabrakło także małych zawodników z odleglejszych zakątków naszego województwa. Dużo emocji podczas wędkowania oraz dobra zabawa po jego zakończeniu to stałe elementy tej imprezy. Zabawy sprawnościowe z udziałem Ochotniczej Straży Pożarnej z Zatora, dmuchane zamki  i wiele innych atrakcji przygotowali organizatorzy podczas tegorocznej edycji tej imprezy. Dodajmy, że wszystkie maluchy otrzymały paczki ze słodyczami i napojami oraz każde z dzieci otrzymało nagrodę rzeczową. A najlepsi zawodnicy otrzymali puchary.

1 miejsce Żabińska  Maja z wynikiem  – 3,170 kg

2 miejsce Piątek Martyna z wynikiem – 2,240 kg

3 miejsce Tyma Julian z wynikiem – 2,000 kg

4 miejsce Zagórski Mateusz z wynikiem – 1,800 kg

5 miejsce Płonka Fabian z wynikiem – 1,600 kg

INFORMACJA

envelope image

Miło nam poinformować iż zawody wędkarskie z okazji Dnia dziecka zostaną zorganizowane 27 czerwca. Zbiórka uczestników godzina 9:00 zbiornik Tęczak zapraszamy.

OGŁOSZENIE

envelope image

Informujemy iż zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka zaplanowane na 6 czerwca odbędą się w późniejszym terminie. Informacja o nowym terminie zawodów zostanie wcześniej podana w zakładce aktualności.

I N F O R M A C J A

envelope image

Zarząd Zatorskiego Towarzystwa Wędkarskiego informuje iż Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków ZTW odbędzie się w dniu:  14 lutego 2021 r. o godzinie 10:00 w auli  Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze ul. Słowackiego 15, 32-640 Zator

Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia potrzebna jest obecność co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa, zaś w razie braku tej ilości odbywa się 30 minut później po oznaczonym terminie pierwszego, następne Walne Zgromadzenie, już bez względu na ilość obecnych i wszystkie powzięte na tym Zgromadzeniu uchwały stają się prawomocne.

OGŁOSZENIE!!!

envelope image

Osoby zainteresowane opłaceniem składki na 2021 rok proszone są o kontakt ze skarbnikiem lub prezesem pod numerem telefonu 506 146 777.

INFORMACJA

envelope image

Rodzinne zawody karpiowe odbędą się między 16 a 18 października na zbiorniku Tęczak. Zbiórka uczestników 16 października o godzinie 16:00.
Zbiornik pozostaje otwarty dla osób niebiorących udziału w zawodach.